Jakkathon Boonpok

51 ครั้ง
ไทย

ประสบการณ์ทำงาน
  2ปี
ประเภทงานที่รับ
บ้านพักอาศัย
คอนโดมิเนียม / อพาร์ทเม้นท์
โรงงานอุตสาหกรรม / โครงสร้างพื้นฐาน
บริการที่รับเพิ่มเติม
โปรแกรมที่ใช้ทำงาน
AutoCAD
Sketchup
V-Ray
พื้นที่รับบริการ