SIM STUDIO ARCHITECTS

123 ครั้ง
ไทย

สถาปนิกอิสระ ที่มีความสนใจในงานออกแบบสถาปัตยกรรมในรูปแบบพื้นถิ่นร่วมสมัยใส่ใจใน วิถีชีวิต บริบททางวัฒนธรรม สภาพแวดล้อม และ ธรรมชาติ MODERN TROPICAL AND CONTEMPORARY STYLE

ประสบการณ์ทำงาน
  20ปี
ประเภทงานที่รับ
บ้านเดี่ยว
โครงการบ้านจัดสรร / ทาวน์เฮ้าส์
อพาร์ทเม้นท์ / คอนโดมิเนียม
อาคารสำนักงาน
โรงแรม / รีสอร์ท
ร้านอาหาร / ร้านกาแฟ
โรงพยาบาล
คอมมูนิตี้มอลล์ / ห้างสรรพสินค้า
รีโนเวท
บริการที่รับเพิ่มเติม
พื้นที่รับบริการ