รวิกร กุศลกุล

31 ครั้ง
ไทย

WIREFRAME Where’s Design and Aesthetic meet Function.

ประสบการณ์ทำงาน
  20ปี
ประเภทงานที่รับ
บ้านพักอาศัย
โรงแรม / รีสอร์ท
ร้านอาหาร / ร้านกาแฟ
อาคารสำนักงาน
สถานที่ค้าขาย / ร้านค้าปลีก
โรงพยาบาล / สถานพักฟื้น
บริการที่รับเพิ่มเติม
โปรแกรมที่ใช้ทำงาน
พื้นที่รับบริการ